Politika kvality

MP-installation s.r.o., Vám poradí a pomôže zrealizovať Vaše požiadavky a predstavy v oblasti predmetu systému manažérstva kvality:

  • Realizácia vodoinštalačných a kurenárskych projektov
  • Realizácia projektov v oblasti aktívnych a pasívnych protipožiarných systémov

Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016. Tento systém neustále zlepšuje, aby zabezpečila stále vyššiu úroveň spokojnosti svojich zákazníkov ako aj plnenie vytýčených cieľov kvality.

Hlavné zásady politiky kvality sú:

  • Prvoradou úlohou je uspokojovanie požiadaviek našich obchodných partnerov a zákazníkov. Túto úlohu považujeme za nepretržitý proces potrebný pre vytváranie a udržiavanie imidžu našej spoločnosti ako dôveryhodného a spoľahlivého partnera.
  • Naše projekty realizujeme tak aby sme v maximálnej miere uspokojovali potreby a očakávania zákazníkov. Nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia spokojnosti zákazníkov je znižovanie rozsahu nezhôd a reklamácií pri realizácii projektov.
  • Vytváranie korektných vzťahov so svojimi obchodnými partnermi a dodávateľmi je neoddeliteľnou súčasťou nášho úsilia.
  • Vytvárame prostredie, v ktorom každý zamestnanec má právo a povinnosť riadiť sa systémom manažérstva kvality a podieľať sa na riešení existujúcich a predchádzaní potenciálnych problémov. Našou snahou je chybám predchádzať, každú chybu považujeme za neprípustnú a snažíme sa odstrániť jej príčinu.
  • Vytvárame podmienky a postupy pre zachovanie vysokého bezpečnostného štandardu pracovného prostredia.